Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng 09 : 1.935
Năm 2019 : 19.283
 03/09/18  Hoạt động chuyên môn  1064
Để triển khai và thực hiện  nhiệm vụ năm học 2018 -2019 hiệu quả, tổ Khoa học xã hội căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể về mọi mặt của tổ cũng như của trường xây dựng kế hoạch hoạt động chính trong năm với những định hướng và hoạt động cơ bản như sau:
 16/08/18  Hoạt động chuyên môn  231
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHXHTháng 08  năm 2018
Video Clip