Tuesday, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Chi đoàn trường THCS Phùng Hưng  xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi đoàn năm học 2018- 2019  nhằm đẩy mạnh có hiệu quả hơn nữa các hoạt động của Chi đoàn.

BCH ĐOÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG

CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG

   Số:……….- ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Phùng Hưng, ngày 13/ 8/ 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG

Năm học 2018 - 2019

        Chi đoàn trường THCS Phùng Hưng  xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi đoàn năm học 2018- 2019  nhằm đẩy mạnh có hiệu quả hơn nữa các hoạt động của Chi đoàn.

I, MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

         Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên giáo viên và đoàn viên học sinh, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng về Đảng, Đoàn giáo dục đạo đức lối sống đẹp và kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên từ đó khơi dậy và phát huy tính tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

         Nâng cao và đẩy mạnh chất lượng các hoạt động của Chi đoàn như: đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng cho đoàn viên giáo viên; đi đầu trong tiếp nhận công nghệ mới trong dạy học và giáo dục. Coi trọng việc xây dựng nề nếp cho học sinh, rèn luyện tính tự giác trong thi cử và học tập của học sinh, ý thức kỷ luật góp phần xây dựng mái trường trong sạch lành mạnh; phát huy phong trào “Trường học thân thiện- Học sinh tích cực”. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hoạt động cụ thể là phấn đấu “mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”

         Phát huy vai trò công tác tham mưu cho Chi bộ, BGH nhà trường. Đẩy mạnh phong trào tình nguyện, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao chất lượng, cũng như uy tín của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

         Tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc phát động về phong trào của Đoàn cấp trên.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền:

         Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ giáo viên, học sinh với nhiệm vụ của đất nước, của ngành giáo dục và đoàn thanh niên.
         Đa dạng hoá các hình thức học tập, triển khai và quán triệt nghị quyết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, các lễ kỷ niệm lớn trong năm học, thông qua các phần việc cụ thể, thiết thực hiệu quả.

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chỉ thị 33/2006/CT_TTg của thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu, triển khai các phương thức giáo dục sáng tạo, phù hợp với đoàn viên, thanh niên khối trường học.
Xây dựng văn hoá học đường thân thiện, lành mạnh coi đây là 1 giải pháp quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng phi văn hoá đang có nguy cơ trở thành trào lưu xấu trong đoàn viên, thanh niên khối trường học.
Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức Đoàn, trong đó chú trọng đổi mới hình thức, chất lượng sinh hoạt Đoàn trong khối trường học.
2. Công tác giáo dục:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hoá học đường, ứng xử văn minh, có lòng nhân ái, tác phong mẫu mực. Kịp thời ngăn chặn những hiện tượng, trào lưu xấu trong học đường, đặc biệt là bạo lực học đường, coi thường kỷ cương trường học.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn trong năm học .

     3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn:
Tập trung củng cố, thành lập chi đoàn ngay từ đầu năm học, tổ chức đại hội chi đoàn nghiêm túc, chất lượng.
Tổ chức lớp cảm tình Đoàn, kết nạp đoàn viên mới.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban chấp hành Đoàn trường
Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của chi bộ, BGH nhà trường tới toàn thể đoàn viên trong chi đoàn.
Xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động theo từng tháng, theo chủ điểm trọng tâm.

Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp cảm tình Đoàn và kết nạp đoàn viên mới.

Xây dựng kế hoạch tuyền truyền.

Phát huy tối đa tính tự chủ, sắn sàng, sáng tạo của mỗi cán bộ đoàn, của đoàn viên và chi đoàn.
Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của  Đoàn TNCS HCM trong các hoạt động của nhà trường
2. Đoàn viên:
Tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động do nhà trường, BCH Đoàn phường  tổ chức.
Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ, đổi mới về cách nghĩ, cách làm.
Chủ động đề xuất những chương trình, nội dung hoạt động đoàn trường.
Báo cáo hoạt động tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

    IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (2018 - 2019) .

 

THÁNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

8/ 2018

- Sinh hoạt chi đoàn.

- Triển khai kế hoạch tháng 8.

+ Phối hợp với TPT Đội quản lí học sinh tập luyện chuẩn bị buổi tổng kết sinh hoạt hè toàn thị xã.

+ Thực hiện đầy đủ công tác chuyên môn.

+ Phối hợp với Liên đội ổn định nề nếp học sinh.

 - Tuyên truyền ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

 

Cả chi đoàn

9/ 2018

 Sinh hoạt chi đoàn :

-  Đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học.

- Duy trì nề nếp của đoàn viên.

- Trực nề nếp HS.

- Triển khai nhiệm vụ phục vụ cho khai giảng năm học.

- Học tập nghị quyết Đoàn.

 

Cả chi đoàn

10/2018

- Sinh hoạt tháng theo chủ đề ngày 20/10.

- Kết hợp với BCH liên đội thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường tạo cho đội viên có nề nếp học tập tốt.

- Đôn đốc, động viên đoàn viên tích cực trong hoạt động dạy và học để tạo thành phong trào.

- Sinh hoạt chi đoàn

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 20 tháng 10

 

 

Cả chi đoàn

11/2018

 

- Phối hợp với Liên đội phát động thi đua học tốt (hoa điểm 10) chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Tổ chức hoạt động VHVN chào mừng 20/11
- Phát động phong trào hội giảng đạt kết quả tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

 

Cả chi đoàn

12/2018

- Sinh hoạt chi đoàn theo các nội dung sau:

+ Duy trì phong trào học tập, phong trào dạy tốt.

+ Phát động phong trào dạy và học chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân.

 

 

Cả chi đoàn

 

 

 

01/2019

- Sinh hoạt chi đoàn theo đúng nội dung.

- Tuyên truyền ngày học sinh – sinh viên 9/1

- Duy trì nền nếp của đoàn viên, đội viên.

- Đoàn viên kết hợp với HS làm công trình thanh niên

- Đánh giá tổng kết kết quả làm được của kỳ I, từ đó rút ra kinh nghiệm và đưa ra các phương án hiệu quả.

- Tổ chức thảo luận về công tác giảng dạy góp phần thúc đẩy phong trào chuyên môn và học hỏi lẫn nhau.

 

 

Cả chi đoàn

02/2019

- Lên kề hoạch mở lớp cảm tình Đoàn cho HS lớp 9.

- Duy trì nền nếp dạy và học theo đúng quy chế.

- Tổ chức nêu gương các đoàn viên ưu tú có thành tích trong học tập và đẩy mạnh phong trào tự học của học sinh.

- Sinh hoạt chi đoàn.

- BCH chi đoàn

 

- Cả chi đoàn

03/2019

- Duy trì nền nếp dạy và học của đoàn viên, đội viên.

- Tuyên truyền chào mừng ngày 8/3 cho đoàn viên trong chi đoàn .

 - Đoàn viên kết hợp với HS làm công trình thanh niên

- Tổ chức lớp cảm tình Đoàn.

- Tổ chức kết nạp đoàn viên cho đoàn viên của khối 9.

- Đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn trường để chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Tổ chức tham quan cùng sinh hoạt chi đoàn tháng 3.

 

 

 

Cả chi đoàn

04/2019

- Phát động phong trào phụ đạo học sinh yếu kém. Thúc đẩy quá trình học tập của các đoàn viên khối 9 đồng thời định hướng việc thi cử.

- Tổ chức cho đoàn viên kể chuyện trao đổi truyền thống đấu tranh cách mạng và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Tổ chức, tuyên truyền chào mừng ngày 30/4.

- Sinh hoạt chi đoàn.

 

 

 

Cả chi đoàn

05/2019

- Đẩy mạnh phong trào học tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm đặc biệt là kỳ xét tốt nghiệp khối 9 và thi vào lớp 10.

- Sinh hoạt chi đoàn tổng kết tình hình của tháng và năm học, chia tay đoàn viên HS.

- Chuyển sinh hoạt cho đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương.

- Quyên góp sách, dụng cụ học tập cho con em gia đình khó khăn.

- Sinh hoạt chi đoàn.

 

 

 

Cả chi đoàn

V. ĐỀ XUẤT:

Đề nghị với Chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trường tạo mọi điều kiện về thời gian và vật chất để Chi đoàn triển khai và hoàn thành kế hoạch được tốt.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động Đoàn năm học 2018 -2019 của chi đoàn trường THCS Phùng Hưng yêu cầu các đoàn viên thực hiện nghiêm túc.


XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦYCHI BỘ                                                        T/M BCH CHI ĐOÀN

                                                                                                                                   Bí thư

 

 

     Đỗ Thị Thông                                                                                             Phùng Thị Thoa

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 28
Tháng 11 : 763
Tháng trước : 3.650
Năm 2022 : 31.901
Năm trước : 10.608
Tổng số : 71.020

 TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG

Địa chỉ: Phường Quang Trung , Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại:    | Email: c2hunghung-st@hanoiedu.vn

Thiết kế và phát triển bởi 

EduPortal