Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 08 : 19.800
Năm 2022 : 26.015
 23/08/18  Thông báo  7527
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS  PHÙNG  HƯNGCăn cứ Điều lệ trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2011/TT-BGDĐTngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo );          Căn cứ văn bản số 2935/SGDĐT và 2936/ SGDĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Sở ...
Video Clip